WebKontakty

Mgr. Pavel Škramlík Ředitel školy

Profil

Mým hlavním cílem ve škole je držet kormidlo směrem k naší vizi: Vzájemnou podporou k úspěchu! Chci přispět k tomu, aby Sportovka byla školou respektovanou a vyhledávanou, aby se žáci učili v bezpečném prostředí a s chutí a denně ve škole zažívali úspěch. Mou snahou je být podporovatelem učitelů, chci přispívat k tomu, aby vztahy v celém společenství školy byly korektní, partnerské a respektující.
Jsem učitel prvního stupně se zaměřením na tělesnou výchovu. Vždycky jsem věděl, že chci učit jinak, tak aby děti škola bavila, aby věděly, proč se učí. Proto mi jsou blízké efektivní metody učení, svobodné pohledy na výchovu a přístup k dětem. Za důležité považuji respekt, vnitřní motivaci, individuální přístup, kreativitu a pocit úspěšnosti.

Vzdělání:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací TV na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. Funkční studium managementu na Karlově univerzitě v Praze v projektu Úspěšný ředitel.

Praxe:
Od r. 1997 učitel na 1. stupni základní školy Táborská v Praze 4, od r. 1999 v Litvínově, od r. 2003 ředitel školy v Louce u Litvínova; v r. 2005 ředitel SSZŠ Litvínov. Lektor a trenér kurzů dalšího vzdělávání se specializací na hodnocení a sebehodnocení žáků, hodnocení pracovníků ve školství, management a řízení školy, mentor, poradce, kouč.

Vybrané kurzy:
• 2003/4 - Funkční studium řídících pracovníků I.
• 2003/5 - Program Trvalá obnova školy, Aisis
• 2006/7 – Kurz Lektorské a trenérské dovednosti, Aisis
• 2007/8- Funkční studium managementu na Karlově univerzitě v Praze v projektu Úspěšný ředitel
• 2010 - Studium Koordinátor autoevaluace školy v projektu Cesta ke kvalitě
• 2011 – Studium Poradce autoevaluace v projektu Cesta ke kvalitě
• 2012 – Mentorský kurz v projektu Cesta ke kvalitě
• 2012 – Koučování – První spirála kouče – ICF (64 hodin, Koučink akademie)
• 2013 – Ředitel koučem (64 hodin, Koučink akademie)
• 2014 – Koučování – Druhá spirála kouče – ICF (64 hodin, Koučink akademie)
• 2014 – Mentor - NIDV
Další relevantní skutečnosti, publikační činnost:
• Práce s týdenním plánem na 1. stupni základní školy, nakl. Raabe, 2008
• Tep ředitele – sloupek, Moderní vyučování, ročník 2009
• Individuální rozvojový plán učitele, Kafomet, nakl.Infra, 4/2010
• Spolupráce s MŠMT (Školní vzdělávací program pro školy s ročníky pouze 1. stupně - Příklady, ukázky, pohledy z praxe, Autoevaluace v praxi škol s ročníky pouze 1. stupně)
• Spolupráce s NÚV (tvorba dotazníků v projektu Cesta ke kvalitě, poradenství, tvorba Standardů, činnost v náborové skupině pro posouzení Standardů)
• Držitel medaile za zásluhy v oblasti školství – ocenění Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (2011)
• Spolupráce s NIDV (projekt Kariéra učitele)
• Zahraniční stáže ve školách: Malta, Itálie, Skotsko, Francie, Portugalsko.

Kontaktní formulář

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies