WebKontakty

Miroslava Nová Vychovatelky

Profil

Ještě při studiu Pedagogiky volného času na TUL v Liberci jsem si říkala, že vychovatelku v družině dělat nebudu , věnovala jsem se tehdy více volnému času dospělých, pomáhala jsem s teambuildingovými akcemi, tvořila metodiky pro učitele v oblasti environmentální výchovy…
Moji vlastní 3 kluci mě ale postupně přesvědčili, že věnovat se dětem má pro mě největší smysl. Tvořit s nimi, zpívat, tančit, objevovat přírodu, hrát hry – pohybové i deskové, poslouchat je, podporovat je v jejich zájmech a vytvářet pro ně bezpečné, přijímající prostředí, kde je v pořádku chybovat. Po školním vyučování je na to všechno prostor a čas a to mě baví ?.

Kontaktní formulář