WebKontakty

Mgr. Jaroslava Ledererová Netřídní učitelé

Konzultační hodiny:
po domluvě s rodiči

Profil

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, obor – Učitelství 1. až 5. ročník se specializací tělesná výchova. Na SSZŠ je od jejího založení – 1994.
Anglický jazyk vyučuje od roku 2000. Vlastní osvědčení o způsobilosti vyučovat Aj. Dosáhla jazykové úrovně B2 podle Společného evropského referenčního rámce. V roce 1999 studovala na Mezinárodní škole v Eastbourne v Anglii a v roce 2003 na Jazykové škole the Bell langure for life v Praze. Úspěšně absolvovala Program pro mezinárodní vzdělávací projekty eTwinning (2009), kde, spolu s dětmi, získala Certifikát za projekty se školou ve Francii. V zahraniční spolupráci pokračovala šest let v programu vzájemných výměnných pobytů dětí „OPEN AIR SCHOOL“ se školou v Linghamu ve Švédsku.
Na škole vede již řadu let kroužek anglického jazyka pro děti. Sedm let vyučovala anglický jazyk v kurzech pro dospělé v RSSV v Mostě. Pracuje v porotě okresních kol anglického jazyka.
Od roku 1998 je vedoucí Metodického sdružení 1.stupně. Je zakladatelkou a vedoucí Junior Areobic Clubu při SSZŠ v Litvínově - 1995, který měl a má mnoho sportovních úspěchů.
Zájmy – aktivní hráčka golfu a cvičitelka power yogy.

Kontaktní formulář

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies