WebKontakty

Mgr. Jana Štafová Třídní učitelé 1. stupně

Umístění:
3.B, uč. 304
Konzultační hodiny:
dle telefonické domluvy

Profil

Vystudovala Spgš Litoměřice, UJEP Ústí nad Labem, obor učitelství 1. st., spec. Vv.
Praxe: 10 let ZŚ Panenský Týnec, 8 let ZŠ Obránců míru Most. Od šk. roku 2014/15 pracuje zde.
Kurzy: např. Genetická metoda, Matematika prof. Hejný, Vv tvořivě, Hra na flétnu, Sfumato, Letní škola češtiny pro 1. stupeň ZŠ, letní škola Step by step, Formativní hodnocení, typologie osobnosti MBTI, FIE I, FIE Basic, Hodnotové vzdělávání, zdravotnický kurz a další.
Vdaná, vychovává 2 syny.
Záliby: četba, lyžování, šnorchlování.

Kontaktní formulář