WebKontakty

Mgr. Jana Kočárková Třídní učitelé 1. stupně

Umístění:
5.B - učebna 308
Konzultační hodiny:
dle telefonické domluvy

Profil

Dosažená vzdělání: v roce 1999 jsem absolvovala VOŠ v oboru diplomovaný ergoterapeut, v roce 2009 promována na UJEP Ústí nad Labem v oboru předškolní pedagogika a školní managment, v roce 2014 promována na UJAK Praha v oboru speciální pedagogika - učitelství.
V průběhu pedagogické praxe jsem absolvovala řadu kurzů, např. kurzy grafomotoriky, funkční studium, certifikovaný logopedický asistent apod..
Motto: „Děti a hodiny nemůžeme pořád natahovat - musíme je taky někdy nechat běžet.“ (Jean Paul)

Kontaktní formulář