WebKontakty

Ing. Hana Nováková Třídní učitelé 2. stupně

Umístění:
6.B

Profil

Narozena 31. 7. 1985 v Mostě. Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze, fakultu životního prostředí a Doplňující pedagogické studium při univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Na SSZŠ působí od roku 2009, vyučuje přírodopis a německý jazyk.
Dále zde působí jako koordinátor environmentální výchovy.
Mezi její koníčky patří její dcerka, hokej, petanque, četba a turistika.

Kontaktní formulář