WebKontakty

Mgr. Hana Beláková Třídní učitelé 2. stupně

Profil

Narodila jsem se na Vysočině a na sever Čech jsem přišla po VŠ v roce 1991. Vystudovala přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor chemie a matematika. Když jsem přišla do Mostu, učila jsem převážně matematiku na 7.ZŠ a posléze na střední škole – ISŠT Most.

Následně jsem se ale od dráhy učitelky odklonila a dalších 23 let sloužila u Policie ČR jako vyšetřovatel na oddělení obecné kriminality Územního odboru Most. Mimo služební úkoly plynoucí z mého zařazení jsem pracovala v rámci psychologické krizové intervence, která spočívala v pomoci obětem tr.činů.
Dalším krokem v mé služební kariéře byl přechod ke Generální inspekci bezpečnostních sborů. Služební poměr jsem ukončila v roce 2021.

A protože mne matematika a logika nepřestala nikdy zajímat a i během služby jsem pracovala jako externí učitelka matematiky na Střední odborné škole LIVA s.r.o., Most anebo jako externí rater pro CERMAT, konkrétně pro hodnocení přijímacích testů na střední školy, rozhodla jsem se od září 2021 k dětem vrátit.

Doufám, že já i mí žáci spolu zvládneme nástrahy současného základního školství .

Kontaktní formulář

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies