WebAktuality

Informace pro zákonné zástupce - testování žáků

Vážení zákonní zástupci, testování žáků 2. – 9. tříd bude probíhat ve dnech 1. září., 6. září. a 9. září. Testování žáků 1.tříd bude probíhat ve dnech 2. září., 6. září a 9. září.   Pokud žák prodělal onemocnění Covid…

Informace k zahájení školního roku

Milí žáci, vážení rodiče, školní rok 2021/22 doufejme zahájíme v plném rozsahu bez omezení. Organizace prvního školního dne 1. září 2021 Školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. září. V novém školním roce přivítáme ve…

Příměstský tábor 2021: " POHODA NA SPORTOVCE".

Relizace letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Probíhají ve dvou turnusech. Žáci si užívají volné prázdninové dny, kde rozvíjejí své dovednosti, zručnost, znalosti a spolupráci ve…

Letní příměstský tábor

Druhý turnus příměstského tábora je již plně obsazený a v prvním turnusu 19.7. – 23.7.2021  je ještě několik míst volných. „Realizace  Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“  

PODPOŘME SE SPORTOVKOU ŠKOLU NA JIŽNÍ MORAVĚ

  Vážení rodiče a žáci, chcete-li, zapojte se do sbírky Sportovky. Rádi bychom touto sbírkou pomohli konkrétní škole v zasažené oblasti na jižní Moravě a předali jí finanční dar. Nejde o to, jak vysoký příspěvek…

Ukončení školního roku 2020 - 2021

Slavnostní ukončení školního roku začne ve středu 30.6. na hřišti u školy v 8.00 hodin. V 8.30  ve třídách začne vydávání vysvědčení. Oběd ve Scolarestu se vydává od 10.45 hodin do 12.00 hodin.    V tento den bude…

Nové informace k příměstskému táboru

Vážení rodiče, na základě zapojení naší školy do projektu "Realizace Letních kempů" Vám bude vrácena platba za příměstský tábor. Naší škole se podaří náklady na tábor (mzdy, pomůcky i stravu) hradit z projektu z dotace…

Workshop s Národním technickým muzeem

Ve středu, 9. 6. 2021, se žáci 7. tříd zúčastnili workshopu od Národního technického muzea. V rámci tohoto workshopu se seznámili se zajímavostmi z fyziky. Konkrétně optiky, zeměměřičství, výroby energie a práce parního…

Návštěva na Sportovce - projekt "DOBRÁ ŠKOLA"

Ve čtvrtek 3.6. navštívilo Sportovku 22 ředitelů a zástupců v rámci projektu "Dobrá škola", který je zaměřen na podporu formativního hodnocení žáků. Návštěvníci měli možnost navštívit výuku na 1. i na 2. stupni a…