WebAktuality

Změna cen za obědy - Scolarest

Vážení rodiče,

od 1.9.2019 dochází ve firmě Scolarest s.r.o. ke změně cen za obědy, které jsou stanoveny vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování.

Výše finančního  limitu  je  dána věkovou skupinou k 31.8. v aktuálním kalendářním roce.

 

Žáci MENU  7 – 10 let                          25,- Kč

 Žáci MENU  11 – 14 let                         27,- Kč

 Žáci MENU  15 a více let                         29,- Kč

 Cizí strávníci MENU                                 60,- Kč

 Snídaně  žáci   7 – 10 let                        20,- Kč

        Snídaně  žáci  15 let + dospělí               25,- Kč

 

Jakékoliv informace ke stravování Vám poskytne vedoucí školní jídelny Romana Smrčková, telefon 731 438 527.