WebAktuality

ZÁPIS DO 1.TŘÍD - INFORMACE

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 (pro děti narozené do 31. 8. 2015) se uskuteční 

 v termínu od 1. dubna do 29. dubna 2021.

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou. Zápis proběhne distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte.

 

 

 Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání / žádosti o odklad školní docházky budou přijímány:

 • E-mailem od 1. – 29. dubna 2021 s elektronickým podpisem na adrese [email protected]
 • prostřednictvím datové schránky školy (ID schránky školy je uo4x6m)
 • poštou (Základní soukromá sportovní škola s.r.o., Podkrušnohorská 1677, Litvínov, 436 01)
 • osobně  do školy  v termínu: 14. 4. a 15. 4. 2021 vždy od 8.00 do 16.00 hodin při dodržení vyhlášených bezpečnostních opatření platných pro uvedenou dobu

 

Ke každé žádosti přidělíme kód, o kterém vás budeme informovat na e-mailovou adresu, kterou uvedete v žádosti o přijetí. Podle tohoto kódu se budete dále orientovat. Pokud zjistíme, že žádost je neúplná nebo je potřeba něco upřesnit, budeme vás kontaktovat.

Dne 30. 4. 2021 bude zákonným zástupcům dětí umožněno nahlédnout do spisu v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

O tom, zda jsme Vaše dítě do naší školy přijali či nepřijali, se dozvíte z rozhodnutí ředitele školy. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vývěsce školy. V případě nepřijetí obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním poštou. Rozhodnutí o odkladu bude doručováno osobním převzetím (po předchozí dohodě) či poštou, povolení odkladu nespadá do správního řízení.

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky pro školní rok  2021/2022

 

 1. Děti, kteří se aktivně věnují sportu (lední hokej, fotbal).
 2. Děti, kteří mají ve škole již sourozence.   
 3. Naplnění 1.tříd do maximálního počtu  44 dětí. (každá třída 22 dětí).
 4. Děli s bydlištěm v blízkosti školy.

 

 Pokud chcete zapsat dítě do 1. ročníku:

 • Žádost o přijetí (vyplňte, podepište elektronicky NEBO vyplňte, podepište ručně, naskenujte, event. vyfoťte)
 • Zápisový list (vyplňte, podepište elektronicky NEBO vyplňte, podepište ručně, naskenujte, event. vyfoťte)
 • Pokud dítěti byl udělen odklad povinné školní docházky na jiné škole, oskenujte, ofoťte i tento doklad.
 • Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat

Pokud chcete odklad povinné školní docházky:

 • Zápisový list (vyplňte, podepište elektronicky NEBO vyplňte, podepište ručně, naskenujte, event. vyfoťte)
 • Žádost o odklad školní docházky (vyplňte, podepište elektronicky NEBO vyplňte, podepište ručně, naskenujte, event. vyfoťte)
 • Kopii doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
 • Kopii doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky
 • Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat

Pokud do 30. 4. 2021 nemáte všechny potřebné dokumenty k odkladu školní docházky, přesto podejte žádost o odklad povinné školní docházky a naskenovaný rodný list. Ostatní dokumenty (doporučení SPC, PPP a lékaře pošlete škole dodatečně).