WebAktuality

Žáci a učitelé na Sportovce se také letos aktivně zapojili do projektu Samet na školách

Středeční vyučování zasvětili žáci a učitelé druhého stupně Sportovní soukromé základní školy v Litvínově významné události našich moderních dějin, sametové revoluci z listopadu 1989. Zapojili se tak do celostátního projektu Samet na školách, jehož cílem je vyzdvihnout hodnoty svobody a demokracie a aktivovat mladou generaci k zájmu o dění kolem sebe.

Organizace akce se ujali dobrovolníci z řad žáků a žákyň devátých tříd, kteří s podporou učitele výchovy k občanství Romana Havlíčka vypracovali scénář a dohodli se se svými pedagogy na formě a způsobu jejich účasti v jednotlivých aktivitách. Všichni odvedli pořádný kus práce. Do příprav projektu se pustili s nadšením a euforií, jimiž strhli i ostatní. Aktivity provázela skvělá atmosféra.

Žáci si například vyzkoušeli při hře Kolik stojí čest, že každá volba má své následky a život není černobílý. Zážitková hra Lidový soud byla zase zaměřena na schopnost rozeznat ohrožení demokracie a význam role svobody projevu na internetu.

Dále si chlapci a dívky zacvičili autentickou sestavu Spartakiády, připomněli si v terénu brannou výchovu, ochutnali socialistickou kuchyni, nebo si poslechli písničky Karla Kryla a skupiny Spirituál kvintet. Vyslechli také zážitky a zkušenosti svých učitelů, kteří byli aktivními účastníky listopadových událostí roku 1989. Jeden z nich připravil překvapení, domácí drožďovou pomazánku. Tento hit nechyběl za komunismu v nabídce dopoledních svačin na žádné základce. Pro čich nepříliš vábná pochutina zaznamenala kupodivu mezi žáky výrazný úspěch.