WebAktuality

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PO DOBU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Milí žáci/žákyně, vážení rodiče,
dle dohody Pedagogické rady a dle pokynů ředitele školy předáváme důležité informace.

Vzhledem k mimořádnému opatření ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN od 11. 3. 2020 do odvolání bude probíhat vyučování formou domácího učení.

Žáci školy jsou i nadále povinni plnit své školní povinnosti.

Na I.  stupni

  • V 1.-3. třídě zveřejňujeme úkoly na webu třídy (úkoly v kopii zasíláme na hromadný mail rodičů žáků).
  • Ve 4. třídě zveřejňujeme úkoly na webu třídy (úkoly v kopii zasíláme na hromadný mail rodičů  a na mail každého žáka).
  • V 5. třídě všichni vyučující zadávají úkoly žákům pouze v Google Classroom (žákům přijde mailem přihlášení do virtuální učebny a pokaždé upozornění na nově zadané úkoly).

Na II.  stupni

·       Všichni vyučující zadávají úkoly žákům pouze v Google Classroom (žákům přijde mailem přihlášení do virtuální učebny a pokaždé upozornění na nově zadaný úkoly).

 

Úkoly budou zadávány denně do 8,00 dle rozvrhu žáka.

Na obou stupních školy je povinností žáka úkoly vypracovat a odeslat dle pokynů učitele zpět ke kontrole.

 

Odpovědnost žáků:

1.     Ráno si prostuduj denní úkoly a rozplánuj si, kdy budeš plnit jednotlivé úkoly.

2.     Věnuj se pravidelně každý všední den školní práci.

3.     Řiď se pokyny dle zadání učitelů, dodržuj zadané termíny a na základě požadavků odesílej vyžádané.

4.     Pokud narazíš na překážku, která ti bude bránit ve vypracování úkolů (neporozumění zadání, doplňující otázky, technické problémy…), bez zbytečných odkladů napiš ze svého školního e-mailu zprávu svému třídnímu učiteli nebo vyučujícímu daného předmětu. Případně využij již domluvené komunikační kanály Např. Google Classroom).

5.     Pro hodnocení v předmětu budeš dokládat, co ses doma naučil.

Rodiče žáků žádáme o zodpovědnou spolupráci dle následujících kroků:

1.     Ověřte, zda vaše dítě získalo podklady ke svému učení a ví, co má dělat.

2.     Během týdne prosím kontrolujte, zda dítě průběžně plní zadané úkoly.

3.     Pokud si Vy nebo Vaše dítě nebudete s něčím vědět rady, kontaktujte e-mailem vyučující. 

Doplňující informace pro žáky druhého stupně

K zodpovězení případných dotazů a odborným konzultacím v rámci vyučovaných předmětů jsou všichni učitelé k dispozici na svých emailech.

Mrzí nás ztížené podmínky studia a věříme, že i přes uvedená opatření bude žákům poskytnuto kvalitní vzdělání v maximální možné míře, v jaké to situace umožní.

 

Mgr. Pavel Škramlík

       ředitel školy