WebAktuality

Vysvědčení na Sportovce

Vážení rodiče žáků Sportovky, 

dovolte mi, abych vám nejprve poděkoval za vaši spolupráci a pomoc se zvládnutím nelehkého období distančního vzdělávání. Vím, že pro Vás je velmi obtížné zajistit všechny povinnosti a zároveň podporovat děti při domácím vzdělávání. Období distančního vzdělávání není snadné ani pro nás učitele. Přesto věřím, že jsme se mnohé naučili, a že jsme i v těchto ztížených podmínkách obstáli a děti se naučily nejen novým znalostem, ale především projevily své kompetence.  

 

Cílem této zprávy je vás informovat o podobě a smyslu vysvědčení pro naše žáky za období distanční výuky (podrobnější informace je v příloze). 

 

Stručná informace k hodnocení II. pololetí na vysvědčení v bodech:

 

  •  Vysvědčení žáků 1.- 3. tříd bude motivačním „dopisem“ mapujícím celkovou práci žáka ve školním roce.
  •  Vysvědčení pro žáky 4.- 9. tříd bude mít podobu souvislého textu, který napíše třídní učitel na základě žákova sebehodnocení a podkladů od kolegů. Vysvědčení nebude hodnotit úroveň zvládnutí učiva v jednotlivých předmětech.
  •  Sebehodnocení žáka může být provedeno různou formou (rozhovor učitele a žáka, dotazník, nedokončené věty, atp.).
  • Text na vysvědčení bude zpětnou vazbou na průběh distanční výuky zejména v oblastech, které mohli učitelé během období distančního vzdělávání relevantně zaznamenat (např.: komunikace v rámci DV, zodpovědnost, práce s časem, IT gramotnost nebo práce se zadáním).
  • Předání vysvědčení proběhne dle stanoveného časového harmonogramu pro příslušnou třídu v pátek 26. 6. 2020. 

 

 

Ve Sportovce jdeme při tvorbě vysvědčení složitější cestou, která je pro nás výzvou. Chceme, aby vysvědčení reálně zmapovalo období distanční výuky a bylo pro žáky i pro jejich rodiče příležitostí a motivací do budoucna.

 

Věříme, že nás podpoříte! Děkuji vám. S úctou

 

                                                                                                        Mgr. Pavel Škramlík

                                                                                                                ředitel školy