WebAktuality

Třídní schůzky

Třídní schůzky proběhnou ve ČTVRTEK 3. 9. 2020 OD 16.30 HODIN nebo ve stejném čase v ÚTERÝ 8. 9. 2020. Informaci o termínu jednotlivých tříd očekávejte od třídního učitele vašeho dítěte. Poradní sbor ředitele školy se bude konat ve ČTVRTEK 3. 9. 2020 OD 15,30 HODIN.

 

PROSÍME RODIČE, ABY VYBRALI POUZE JEDNOHO ZÁSTUPCE, KTERÝ SE TŘÍDNÍ SCHŮZKY ZÚČASTNÍ. DĚKUJEME VÁM ZA POCHOPENÍ.