WebAktuality

Třídní schůzky a poradní sbor ředitele školy

Vážení rodiče, 

zveme Vás na třídní schůzky a poradní sbor ředitele školy.

Třídní schůzky I.stupně začínají v 16.15 hodin, schůzky II.stupně začínají v 16.45.

Poradní sbor ředitele školy začíná v 15.45 hodin.  

TĚŠÍME NA VAŠI ÚČAST.