WebAktuality

Světluška

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený s cílem zvýšit kvalitu života lidí s těžkým zrakovým postižením. A my ve škole se každý rok rádi zapojujeme a přispíváme do tohoto fondu malým finančním příspěvkem. Letos se podařilo prodejem upomínkových předmětů vybrat 5.500,- Kč. Děkujeme všem, že přispíváte a pomáháte.