WebAktuality

Sportovka v roce 2020

Milí žáci, vážení rodiče,                                                               

doufám, že jste si v letních měsících odpočinuli od náročné distanční výuky a že se o poznání víc než jindy těšíte do školy, ve které se můžeme společně a bez omezení potkávat. Věřím, že se děti těší na spolužáky i na výuku ve třídě s učiteli nebo na společné akce a projekty.

I o letošních prázdninách se ve škole pracovalo, byly vymalovány některé třídy, 2. patro školy, dokončeny byly drobnější úpravy interiérů tříd, některé třídy budou mít nové lavice a židle. Zbudovali jsme samostatný prostor pro výuku FIE, dokončená je školní zahrada pro školní družinu. Na přelomu července a srpna proběhl další ročník příměstského tábora Sportovky. Poděkování patří kolegyním, které připravily pro žáky školy i ostatní zájemce skvělý program.

Nový školní rok bude v mnohém jiný. V začátku školního roku bude zásadním úkolem učitelů zmapovat a zreflektovat, co žáci umějí z distanční výuky. Budeme mapovat pokrok u každého žáka a plánovat výuku a její zaměření na případné doplnění znalostí a dovedností na podzimní měsíce tak, aby další výuka nemusela být posouvána a upravována. Uděláme maximum pro to, abychom podpořili každého žáka individuálně. Budeme se soustředit na aplikační složku znalostí a stěžejní výstupy i rozvoj kompetencí k učení, jejichž  úroveň měla významný dopad na schopnosti žáků vzdělávat se samostatněji.

Věříme, že nám bude umožněno učit standardně ve třídách. Chceme v maximální možné míře využívat půlené vyučování, párovou výuku, efektivní metody a formy práce, podporu asistentů i externích mentorů. Rozšířili jsme spolupráci s rodilým mluvčím M. Harriesem, novinkou bude výuka FIE už v 1. třídách. Opět nabídneme zájmové kroužky, třídenní adaptační výjezdy tříd, sportovní kurzy, motivační soutěž TOP 40, projektové dny atd. V rámci podpory sportu díky podpoře města Litvínov, budeme v rámci tzv. Sportovního čtyřlístku pokračovat v podpoře gymnastiky u 1. a 2. tříd, bruslení, plavání a lyžování. Těšíme se na tradičně skvělou spolupráci se sportovními kluby. Sportovka je zapojena do několika zajímavých projektů. Tým učitelů školy bude pokračovat v rozvíjení forem formativního hodnocení v rámci výuky, další kolegové projdou vzděláváním, ve kterém budou zdokonalovat komunikaci a vedení týmu třídy. V rámci projektu s městem Litvínov rozvíjíme výuku FIE a proškolíme se v tématu nenásilné komunikace. Novým celoročním projektem bude vzdělávání učitelů v IT gramotnosti. Pokračovat budeme i v projektu Šablony III., díky kteréu budeme moci uskutečňovat párovou výuku i projektové aktivity pro žáky. Především chceme dobře učit, nadále je pro nás prioritní podpora úspěchu každého žáka, a k  tomu potřebujeme podporu a důvěru rodičů žáků.

Přeji všem klidný školní rok bez omezení! Všem žákům přeji radost z učení a chuť se vzdělávat, všem prvňáčkům úspěšný vstup mezi školáky, deváťákům kvalitní přípravu na střední školy a kolegům školu, ve které je na co se těšit. Rodičům přeji hodně trpělivosti a spokojenosti se školou.

 

Těšíme se na Vás na slavnostním zahájení v úterý 1. září 2020 v 8,00 hod. na hřišti u Sportovky.

                                            

                                                                                                                                 Mgr. Pavel Škramlík, ředitel školy