WebAktuality

Společná akce školní družiny 30.9.2021

"Vyplouváme"

Společná akce školní družiny byla spojena s naším letošním tématem:" Proplouváme školním rokem aneb všichni jsme na jedné lodi". Naše celoroční proplouvání ostrovy jsme začali na Ostrově přátelství - společnou plavbou celým měsícem září a zábavným odpolednem na zahradě školy. Akce proběhla ve spolupráci se staršími spolužáky ze školní družiny a školního klubu, kteří pomáhali u jednotlivých úkolů. Více fotografií a informací v jednotlivých odděleních školní družiny.