WebAktuality

Slavnostní otevření pavilonu dílen

Rekonstrukce pavilonu dílen SSZŠ Litvínov

Tento projekt s názvem „Rekonstrukce pavilonu dílen SSZŠ Litvínov“ byl spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu. Děkujeme Městu Litvínov za finanční spoluúčast na tomto projektu.

Hlavním cílem projektu bylo opravit nevyužívaný pavilon dílen a vybavit jej materiálně technickým zázemím pro polytechnickou výuku. Součástí pavilonu je strojní dílna, která je vybavena základními obráběcími stroji, dále dílna na praktické činnosti, která je vybavena ponky, keramická dílna s hrnčířským kruhem, dílna technického kreslení a jazykové laboratoře, které jsou vybaveny počítači. Dílna ručních prací a herna pro polytechnické vzdělávání jsou prostorem určeným k přírodovědnému, fyzikálnímu a chemickému bádání. Byla zajištěna celková konektivita budovy a bezbariérový přístup. Součástí projektu jsou i úpravy okolí pavilonu dílen se zaměřením na činnostní výuku - pěstitelství, tzn. úprava zahrady. Rekonstrukce pavilonu dílen a jeho vybavení materiálně technickým zázemím pro polytechnickou výuku bude mít pozitivní dopad na zvýšení kvality vzdělávání ve Sportovní soukromé základní škole s.r.o. v Litvínově a to v oblasti klíčových kompetencí. Žáci se díky tomu budou moci v budoucnu lépe uplatnit na trhu práce.    Celkové uznatelné náklady projektu činí   21 948 663,74. Dotace činí    19 753 797,36Kč (což odpovídá 90% účasti financování z EU).