WebAktuality

ŠKOLNÍ AKADEMIE K 25. VÝROČÍ ŠKOLY

V úterý 14. května proběhla v odpoledních hodinách ŠKOLNÍ AKADEMIE.

Vystoupení žáků bylo rozděleno do dvou částí. Program vystoupení byl velice pestrý - na pódiu v kinosále se tančilo, zpívalo, hrálo na hudební nástroje, recitovalo, ale i cvičilo. Moderování se ujali naši bývalí i současní žáci.

Součástí akademie byl i doprovodný program - před Citadelou se sportovalo, v prostorách kolem šaten byly workshopy / matematika Hejného, FIE, časopis OKO .../, a nechyběl ani hudební program a promítání v Café baru.

Děkujeme žákům a učitelům za pečlivou přípravu, šlo vidět, jak si děti svá vystoupení užily.

Rodičům děkujeme za podporu a účast.