WebAktuality

Provoz školní jídelny od 12.4.

Ve školní jídelně se budou moci prezenčně stravovat pouze žáci, kteří mají v danou dobu prezenční výuku a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti.

Jednotlivé třídy budou obědvat odděleně v přesně daných časových rozestupech, žáci budou v jídelně rozesazeni ve skupinkách po 4 osobách. Mezi jednotlivými skupinkami pak budou minimálně 2metrové rozestupy. Vařit se bude pouze jedno jídlo.

 

Pro ostatní strávníky platí i nadále možnost odebrat si oběd do jídlonosiče:

Vydávání obědů pro cizí strávníky 10.20. – 10.40 hodin

Vydávání obědů pro žáky na distanční výuce 11.00 – 11.30 hodin

 

V tomto případě je nutné žáka přihlásit ke stravování u vedoucí školní jídelny buď formou SMS zprávy nebo telefonátem na telefonní číslo 731438527 (vedoucí Scolarest), a to nejpozději den předem do 20,00 hodin.