WebAktuality

Projektový den na 1. stupni – DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Toto téma bylo vybráno záměrně v rámci plnění plánu prevence, abychom si s dětmi připomenuly dopravní pravidla a upozornily je na bezpečnost a správné chování v silničním provozu. Děti pracovaly samostatně i ve skupinkách a připravily modely křižovatek, na kterých si v závěru dne vyzkoušely své řidičské schopnosti a dovednosti.

Jejich báseň

Značkami se řídíme a když ne,

tak jdeme za mříže.

Řidičák dostat musíme,

jinak na silnici nesmíme.

Máme rádi silnice,

i když tam pobíhají slepice.

Moc rádi jezdíme

a taky v autě brzdíme.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies