WebAktuality

Projektový den - 30. výročí Sametové revoluce

V pondělí 11. 11. 2019 se na druhém stupni konal projektový den u příležitosti třicátého výročí sametové revoluce. Žáci se prostřednictvím různých aktivit seznamovali s předrevolučním životem společnosti.

Projekt byl symbolicky zahájen cinkáním klíčů, kterým si žáci i učitelé na chodbách školy připomněli „poslední zvonění“ pro tehdejší komunistické představitele.

První část byla věnována poznávání nedostatkového zboží před r. 1989. Na základě různých ukázek a videí uváděli žáci příklady takového zboží, zamýšleli se nad příčinami nedostatku i nad konkrétním řešením tohoto problému.

 V další části pracovali ve skupinách a porovnávali život před sametovou revolucí s životem po pádu komunistického režimu. Následovala diskuze, při níž zdůvodňovali, proč a kam svá tvrzení zařadili, která je nejvíce šokovala či co jim připadalo nejvíce absurdní.

Ve třetí části byly žákům představeny různé prostředky používané k ovlivňování myšlení lidí během prvomájových či jiných oslav. Učitelé žákům vysvětlili neznámé pojmy a žáci si nakonec sdíleli získané postřehy.

V předposlední části si zahráli hru s názvem „Šedá společnost“. Cílem hry bylo na základě získaných informací popsat podobu společnosti, rozdíly v ní a vytvořit model tzv. šedé totalitní společnosti.

Zmíněné aktivity, závěrečný filmový dokument Sametová revoluce a následná diskuse ukázaly, že zpětná vazba byla účinná.