WebAktuality

Projekt EDISON

Vážení přátelé školy,

minulý týden se na naší škole uskutečnil mezinárodní projekt Edison. Žáci prvního a druhého stupně měli jedinečnou příležitost se setkat se studenty z různých koutů světa. Během prezentací získali faktické informace o jednotlivých zemích, blíže poznali kulturu a životní styl stážistů (Brazílie, Ukrajina, Rusko, Čína, Tajvan, Indonésie, Kyrgystán a Turecko). 

Všichni si mohli procvičit angličtinu, prohloubit si své dosavadní znalosti a dovednosti.

Celkově naše škola hodnotí projekt jako přínosný a obohacující.