WebAktuality

Příměstský tábor - již přijímáme přihlášky

V letošním roce pořádáme opět příměstský tábor za podpory programu vzdělávacího centra Genesia.

Přihlášku odevzdávejte (společně s kopií kartičky pojištěnce) na sekretariát školy (v tištěné podobě). Dítě je přihlášeno až po uhrazení poplatku, v případě většího zájmu rozhoduje datum zaplacení a odevzdání přihlášky.

V červnu budou zaslány informace týkající se organizace rodičům přihlášených dětí na mail. 

První den tábora prosíme o donesení bezinfekčnosti, zdravotní způsobilosti a potvrzení o zaměstnání, které Vám také zašleme na mail. Pokud rodiče žijí ve společné domácnosti, žádáme o potvrzení o zaměstnání od obou rodičů.