WebAktuality

Příměstský tábor 2021: " POHODA NA SPORTOVCE".

Relizace letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Probíhají ve dvou turnusech. Žáci si užívají volné prázdninové dny, kde rozvíjejí své dovednosti, zručnost, znalosti a spolupráci ve skupině. Vše při sportovních aktivitách, vodních hrátkách, dílnách a v přírodě. Keramika, barvení triček, tvoření kulis, natáčení filmů, muzikálů.... Na Lesné, kde byl připraven výukový program přímo v terénu, poznávali vodní živočichy, les. Hledali kovy, orientovali se v přírodě. 

Více fotografií na webu školy v sekci třídy - příměstský tábor - fotogalerie.