WebAktuality

Podmínky otevření školy pro žáky I. stupně od 25. 5.

V pondělí 25. 5. 2020 se otevře škola pro žáky I. stupně, jejichž rodiče využijí tuto možnost.

Návrat žáků do školy je dobrovolný, a je především pro rodiče, kteří se z důvodu svého zaměstnání nemohou o své dítě během distanční výuky doma postarat. Podrobné organizační a hygienické podmínky návratu žáků do školy jsou k dispozici níže.  

Přihlášení dítěte do vzdělávacích aktivit je možné pouze přes elektronický formulář, který všichni rodiče žáků I. stupně obdrželi ve středu 13. 5. na své emailové adresy. Žádáme zákonné zástupce žáků, aby tento formulář vyplnili obratem, nejpozději do pátku 15. 5. Na pozdější vyplnění formuláře nebude brán zřetel.

Níže mohou rodiče žáka stáhnout Čestné prohlášení o bezinfekčnosti žáka. To musí být zákonnými zástupci vyplněno a podepsáno a žák ho odevzdá v pondělí 25. 5. při vstupu do budovy školy. Jde o jednu ze základních podmínek pro přijetí žáka do školy.