WebAktuality

Od ledna pro většinu žáků opět distanční výuka

Sportovka se zatím otevře jen pro ty nejmenší. Od 4. ledna 2021 nastoupí pouze první a druhý ročník. Třídy 3. až 9. ročníku se budou opět učit distančně, a to podle rozvrhu, který platil již při minulém uzavření.


Výuka v těchto třídách bude probíhat dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020, včetně půlených hodin. V běžném provozu bude také školní družina a školní jídelna. Veškeré dění ve škole se bude řídit doporučenými hygienickým opatřeními a pravidly. Režim bude podobný tomu, jaký byl před uzavřením škol, tedy bude opět povinné nošení roušek po celý den (ve třídě, ve společných prostorách školy, ve školní družině). Doporučujeme tedy, aby žáci měli minimálně dvě roušky na den uložené v igelitovém sáčku či jiném obalu. Při vstupu do školy i během dne opět platí pravidelné dezinfikování a mytí rukou, rozestupy při čekání na výdej obědů, časté větrání a také je doporučen častější pobyt venku. Z posledně uvedeného důvodu vás žádáme, abyste dávali dětem do školy teplé oblečení a vhodnou venkovní obuv dle aktuálního počasí.


Provoz školní družiny:
Školní družina bude k dispozici pouze žákům z 1. a 2. tříd, a to v běžných časech, tzn. ráno od 6 hodin do 8,45 hodin. A po vyučování do 16,30 hodin. Žáci i vychovatelky budou mít po celou dobu pobytu ve školní družině povinnost nosit roušky. Skupiny žáků 1. a 2. tříd se nebudou míchat, každá třída bude samostatně ve svém oddělení školní družiny. Rodiče nebudou vstupovat do budovy školy a své děti si budou vyzvedávat u vchodu do spojovací chodby ke školní družině.


Provoz školní jídelny:
Ve školní jídelně se budou moci prezenčně stravovat pouze žáci 1. a 2. tříd a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Jednotlivé třídy budou obědvat odděleně v přesně daných časových rozestupech, žáci budou v jídelně rozesazeni ve skupinkách po 4 osobách. Mezi jednotlivými skupinkami pak budou minimálně 2 metrové rozestupy. Vařit se bude pouze jedno jídlo.
Pro ostatní strávníky platí i nadále možnost odebrat si oběd do jídlonosiče, a to v  čase 11:00 – 11:30 hodin.  V tomto případě je nutné žáka přihlásit ke stravování u vedoucí školní jídelny buď formou SMS zprávy nebo telefonátem na telefonní číslo 731438527 (vedoucí Scolarest), a to nejpozději den předem do 20,00 hodin. Odběr jídel pro cizí strávníky bude od 10.20 hod – 10.40 hod.


Těšíme se na setkání s Vašimi dětmi, na postupné vracení se do běžného režimu a věříme, že s námi budete   i nadále spolupracovat, a to  nejen respektováním daných nařízení.

Děkujeme.
                                                                                                                               Vedení školy a třídní paní učitelky
                                                                                                                               Mgr. Pavel Škramlík, ředitel školy