WebAktuality

Návštěva na Sportovce - projekt "DOBRÁ ŠKOLA"

Ve čtvrtek 3.6. navštívilo Sportovku 22 ředitelů a zástupců v rámci projektu "Dobrá škola", který je zaměřen na podporu formativního hodnocení žáků. Návštěvníci měli možnost navštívit výuku na 1. i na 2. stupni a reflektovat poznatky s učiteli i vedením školy. Děkujeme za výborné zpětné vazby s oceněním výuky i za ocenění klimatu ve škole.