WebAktuality

NÁVRAT ŽÁKŮ II. STUPNĚ OD 10.5. - PODROBNÉ INFORMACE A POKYNY

VŠE, CO JE DOBRÉ VĚDĚT K ORGANIZACI ROTAČNÍ VÝUKY NEJEN NA II. STUPNI.

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě rozhodnutí vlády ČR z pondělí 3. 5. 2021, které bude vládou schváleno zítra 6.5., se od pondělka 10. 5. 2021 vrátí žáci II. stupně do škol i v našem kraji. Bude se jednat o rotační výuku, tzn. střídavě jeden týden prezenční a další týden distanční výuky, tedy stejným způsobem jako nyní probíhá výuka žáků I. stupně.

Vedení školy rozdělilo, dle nařízení ministerstva, třídy II. stupně na dvě, přibližně stejně početné skupiny, první tvoří žáci 6. a 8. ročníku a druhou skupinu žáci 7. a 9. ročníku. 

Zároveň také rozhodlo, že prezenční výuka pro jednotlivé skupiny tříd I. i II. stupně bude probíhat takto: 

- od pondělí 10.5. (a dále od 24.5., 7.6. a 21.6.) týdenní prezenční výuka pro 4.,  5., 6. a 8. třídy; 

- od pondělí 17.5. (a dále od 31.5., 14.6. a 28.6.) týdenní prezenční výuka pro 1.-3., 7. a 9. třídy

PREZENČNÍ VÝUKA ŽÁKŮ PROBÍHÁ DLE ROZVRHU HODIN PLATNÉHO OD 1. ZÁŘÍ 2021, VČETNĚ ZAPRACOVANÝCH OPATŘENÍ VE VÝUCE HUDEBNÍ A TĚLESNÉ VÝCHOVY.

 

ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY NÁVRATU ŽÁKŮ PLATNÉ OD 10. 5. 2021:

Testování

Hlavní podmínkou pro umožnění přístupu žáků do školy, resp. do vyučování, je pravidelné samotestování žáků neinvazivními antigenními testy bezbolestným samovýtěrem z okraje nosu, a to pro žáky I. stupně jednou týdně (v pondělí) a pro žáky II. stupně dvakrát týdně (v pondělí a čtvrtek). Testy probíhají v uvedených dnech ihned po příchodu žáků do školy ve vybraných testovacích místnostech (učebnách), kam si je, po přezutí v šatnách, odvede určený pedagogický pracovník. Každá třída má svojí testovací místnost, ve které žákům s testováním pomáhá a výsledky testů vyhodnocuje určený pedagogický pracovník - učitel(ka), vychovatelka nebo asistent pedagoga. Všechny testy probíhají současně u všech přítomných žáků najednou. Žáci s pozitivním výsledkem jsou přemístěni do k tomu určené izolační místnosti, kde pod pedagogickým dohledem vyčkají příchodu zákonného zástupce, který je ihned po otestování jeho dítěte o výsledku telefonicky informován a požádán, aby si dítě ve škole v co nejkratší době vyzvedl. Zákonný zástupce je pak na místě informován o dalším nutném postupu. 

MŠMT zveřejnilo video, jakým způsobem testování ve školách probíhá. Naše škola má v tuto chvíli k dispozici antigenní testy Singclean a LEPU a uvedená videa i letáky k aplikaci těchto testů najdete na stránkách: 

https://testovani.edu.cz

 

Časový harmonogram příchodů žáků 4., 5., 6. a 8.tř. do budovy školy od 10.5.

(čas příchodů platí vždy po celý týden!)

ŽÁDÁME VŠECHNY ŽÁKY, ABY PŘESNĚ DODRŽOVALI STANOVENÉ ČASY PŘÍCHODU, ABY V PROSTORU ŠATEN NEDOCHÁZELO K NEŽÁDOUCÍMU PROLÍNÁNÍ ŽÁKŮ Z RŮZNÝCH TŘÍD! DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

7,30 – 7,35 h.

4.A bočním vchodem od školního hřiště

4.B bočním vchodem od školní družiny

4.C hlavním vchodem

7,35 – 7,40 hod.

5.A bočním vchodem od školního hřiště

5.B bočním vchodem od školní družiny

7,40 – 7,45 hod.

6.A hlavním vchodem

6.B bočním vchodem od školní družiny

7,45 – 7,50 hod.

8.A hlavním vchodem

8.B bočním vchodem od školní družiny

 

Časový harmonogram příchodů žáků 1., 2., 3., 7. a 9.tř. do budovy školy od 17.5.

(čas příchodů platí vždy po celý týden!)

ŽÁDÁME VŠECHNY ŽÁKY, ABY PŘESNĚ DODRŽOVALI STANOVENÉ ČASY PŘÍCHODU, ABY V PROSTORU ŠATEN NEDOCHÁZELO K NEŽÁDOUCÍMU PROLÍNÁNÍ ŽÁKŮ Z RŮZNÝCH TŘÍD! DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

7,30 – 7,35 h.

1.A hlavním vchodem

1.B bočním vchodem od školního hřiště

2.A bočním vchodem od školní družiny

7,35 – 7,40 hod.

2.B bočním vchodem od školního hřiště

3.A hlavním vchodem

3.B bočním vchodem od školní družiny

7,40 – 7,45 hod.

7.A hlavním vchodem

7.B bočním vchodem od školní družiny

7.C bočním vchodem od školního hřiště

7,45 – 7,50 hod.

9.A hlavním vchodem

9.B bočním vchodem od školní družiny

 

Provoz školní družiny

Podrobné informace pro obě skupiny žáků na I. st. naleznete níže v přiložených dokumentech. Zjednodušeně, vše probíhá stejně, jako doposud.

 

Provoz školního klubu

Školní klub je po celou dobu rotační výuky mimo provoz, s výjimkou dohledu nad žáky před odpoledním vyučováním dle rozvrhu jednotlivých tříd.

 

Provoz školní jídelny

Podrobné informace naleznete na: https://www.sszslitvinov.cz/web/aktuality/provoz-skolni-jidelny-od-12-4.5431. Přesný rozpis obědových časů jednotlivých tříd pro oba turnusy naleznete níže v přiloženém dokumentu. Školní kuchyně po dobu rotační výuky vaří jen jednu variantu jídla, aktuální jídelníček naleznete na: https://www.sszslitvinov.cz/soucasti-skoly/skolni-jidelna/jidelnicek.

 

Hygienická opatření

Platí podobná nařízení jako při poslední prezenční výuce. Nejdůležitější z nich je, že žáci mají opět povinnost mít po celou dobu vyučování i pobytu ve školní družině (s výjimkou při konzumaci jídla a pití) správně nasazenou chirurgickou roušku (žák by měl mít minimálně 2 na jeden den) nebo respirátor!

 

Více o platných opatřeních, testování žáků a případné další informace a zodpovězené nejčastější otázky rodičů a žáků k návratu do škol naleznete na těchto odkazech vytvořených MŠMT:

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf