WebAktuality

NÁVRAT ŽÁKŮ 1. - 3. ROČ DO ŠKOLY OD 19. 4. - PODROBNÉ INFORMACE, POKYNY, ODKAZY

Vše podstatné na jednom místě, co potřebují vědět žáci 1.-3. roč. a jejich rodiče k návratu 19.4.

Vážení rodiče, milí žáci 1. - 3. tříd.

Jak jsme vás již předběžně minulý týden informovali na našich webových stránkách, na základě rozhodnutí vlády ČR z úterý 6. 4. 2021 se od pondělka 12. 4. 2021 vrací žáci I. stupně do škol. Jedná se o tzv. rotační výuku, tzn. střídavě jeden týden prezenční a další týden distanční výuky. Vedení školy rozdělilo, dle nařízení ministerstva, třídy I. stupně na dvě, přibližně stejně početné skupiny - 1.-3.ročník a 4.-5.ročník. 

 Zároveň také rozhodlo, že prezenční výuka pro třídy I.st. bude probíhat takto: 

- v pondělí 12.4. nastoupí do školy 4. a 5. třídy; 

- v pondělí 19.4. bude týden probíhat prezenční výuka pro 1.-3. třídy

PREZENČNÍ VÝUKA BUDE PROBÍHAT DLE ROZVRHU TŘÍD PLATNÉHO OD 1. 9. 2020 SE STÁLE PLATNÝMI OMEZENÍMI V HUDEBNÍ A TĚLESNÉ VÝCHOVĚ.  

 

ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY NÁVRATU ŽÁKŮ:

Testování

Hlavní podmínkou pro umožnění přístupu žáků do školy, resp. do vyučování, bude pravidelné samotestování žáků ve škole pod pedagogickým dohledem ráno  před zahájením výuky, a to dvakrát týdně (v pondělí a čtvrtek) neinvazivními antigenními testy bezbolestným samovýtěrem z okraje nosu. Testy budou probíhat v uvedených dnech ihned po příchodu žáků do školy ve vybraných testovacích místnostech (učebnách), kam si je, po přezutí v šatnách, odvede určený pedagogický pracovník. Každá třída bude mít svojí testovací místnost, ve které bude žákům s testováním pomáhat a výsledky testů vyhodnocovat určený pedagogický pracovník (vychovatelka nebo asistent pedagoga). Všechny testy budou probíhat současně u všech přítomných žáků najednou. Po otestování celé třídy (cca po 20 – 25 minutách) odvede pedagogický doprovod žáky s negativním výsledkem testu do kmenové třídy na 1. vyučovací hodinu k příslušné paní učitelce. Žáci s pozitivním výsledkem budou odvedeni do k tomu určené izolační místnosti, kde pod pedagogickým dohledem vyčkají příchodu zákonného zástupce, který bude ihned po otestování jeho dítěte o výsledku telefonicky informován a požádán, aby si dítě ve škole v co nejkratší době vyzvedl. Zákonný zástupce bude pak na místě informován o dalším nutném postupu.  

U nejmladších žáků (1.-2.r.) lze u jejich samotestování povolit přítomnost jejich zákonného zástupce. Pokud máte o tuto možnost zájem, prosíme, oznamte to nejpozději do čtvrtka 15.4. vaší třídní učitelce nebo telefonicky v kanceláři školy na čísle 476752896, děkujeme. 

MŠMT zveřejnilo video, jak bude testování ve školách probíhat. Naše škola obdržela antigenní testy od společnosti LEPU Medical a uvedené video i leták aplikaci těchto testů odpovídá:

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf

SAMOTESTOVÁNÍ VE ŠKOLE SE NEVZTAHUJE POUZE NA ŽÁKY, KTEŘÍ DOLOŽÍ POTVRZENÍM (NAPŘ. OD HS, LÉKAŘE, TESTOVACÍ LABORATOŘE):

1) PRODĚLÁNÍ NEMOCI ZPŮSOBENÉ VIREM COVIDEM-19, A TO MAXIMÁLNĚ PŘED 90 DNY;

2) ABSOLVOVÁNÍ ANTIGENNÍHO NEBO PCR TESTU MIMO ŠKOLU, JEHOŽ NEGATIVNÍ VÝSLEDEK NESMÍ BÝT STARŠÍ NEŽ 48 HODIN;

3) DOKONČENÍ OČKOVÁNÍ PROTICOVIDOVOU VAKCÍNOU, KTERÉ PROBĚHLO MINIMÁLNĚ PŘED 14 DNY.

 

Časový harmonogram příchodů žáků 1. - 3. tříd do budovy školy od 19.4. (časy platí vždy po celý týden!)

7,30 – 7,40 h.

1.A hlavním vchodem

1.B bočním vchodem od školního hřiště

2.A bočním vchodem od školní družiny

7,40 – 7,50 hod.

3.A hlavním vchodem

2.B bočním vchodem od školního hřiště

3.B bočním vchodem od školní družiny

ŽÁDÁME VŠECHNY ŽÁKY, ABY PŘESNĚ DODRŽOVALI STANOVENÉ ČASY PŘÍCHODU, ABY V PROSTORU ŠATEN NEDOCHÁZELO K NEŽÁDOUCÍMU PROLÍNÁNÍ ŽÁKŮ Z RŮZNÝCH TŘÍD! DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Provoz školní družiny

Podrobné informace naleznete níže v přiloženém dokumentu.

Provoz školní jídelny

Podrobné informace naleznete zde: https://www.sszslitvinov.cz/web/aktuality/provoz-skolni-jidelny-od-12-4.5431

Přesný rozpis obědových časů jednotlivých tříd 1. - 3. ročníku naleznete níže v přiloženém dokumentu.

Hygienická opatření

Platí velmi podobná nařízení jako při poslední prezenční výuce. Připomínáme asi nejdůležitější z nich, že žáci mají opět povinnost mít po celou dobu vyučování i pobytu ve školní družině (s výjimkou při konzumaci jídla a pití) správně nasazenou chirurgickou roušku (žák by měl mít minimálně 2 na jeden den) nebo respirátor!

 Více o platných opatřeních, o testování žáků a případné další podrobné informace a zodpovězené nejčastější otázky rodičů a žáků k návratu do škol naleznete na těchto odkazech vytvořených MŠMT:

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf

https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf