WebAktuality

Moderní hodiny chemie pro žáky 8. a 9.tříd

Naši žáci 8. a 9. ročníků měli možnost prožít část své výuky ukázkami chemických pokusů. Studenti Vysoké školy chemicko - technologické si pro ně připravili dvě témata, a to Úvod do chemie a Přeměny energií. Žáci shlédli komentované pokusy např. se střelným prachem, kapalným dusíkem, vodíkem, ethanolem a mnoho dalších. Celý den se velmi vydařil, pokusy studentům vycházely a ohlasy našich osmáků a deváťáků svědčí o tom, že se nenudili. Děkujeme a věříme, že by se mohla Hodina moderní chemie do naší školy vrátit i s dalšími tématy.