WebAktuality

Mimořádné opatření Covid – 19 – zájmové vzdělávání ve školní družině a klubu

Školní družina

Ranní služba

6:00 – 8:00 hod. – zajišťuje provoz pro žáky 1.- 3. ročníku.
8:00 – 9:00 hod. – zajišťuje provoz pro žáky 1.- 5. ročníku s děleným vyučováním.

Do ranní družiny není nutná přihláška. Žák se při příchodu nahlásí pedagogovi vykonávající dohled a bude zapsán do sešitu ranní docházky.

Žáci se účastní zájmového vzdělávání ve skupinách dle ročníků.

Odpolední služba

Po skončení vyučování do 16:30 hod.

-        Školní družina zajišťuje zájmové vzdělávání pro žáky I. stupně -1.- 5. ročníku .

-        Žák je přijat na základě přihlášky podané zákonným zástupcem.

-        Žáci budou rozděleni do stálých  skupin v sedmi odděleních.

-          Žáci pracují ve stálých  skupinách dle rozdělení na školní rok 2020/21
- informace obdrží 1 .září 2020.

Školní klub

-      Školní klub zajišťuje zájmové vzdělávání pro žáky II. stupně – 6.- 9.ročníku, kteří mají v rozvrhu hodin odpolední vyučování. V době volna mezi vyučováním uskutečňuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost s využitím otevřené nabídky spontánních činností
cca 11:40 – 14:00 hod.

-        Žáci budou ve skupinách dle tříd a rozvrhů hodin.   

-        Žák je přijat na základě přihlášky podané zákonným zástupcem.

-        Žák se při příchodu nahlásí pedagogovi vykonávající dohled a bude zapsán do sešitu docházky. Při odchodu se odhlásí.

 

O výjimkách k zajištění žáků rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti.