WebAktuality

Informace pro rodiče žáků k výuce od 1.3.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

Vláda ČR rozhodla o uzavření škol a školských zařízení s účinností od 1. 3. 2021. Uzavření škol je prozatím stanoveno na tři týdny. Z tohoto důvodu přechází na distanční výuku také žáci 1. a 2. ročníku.

V SSZŠ pokračujeme v distanční výuce podle pravidel nastavených při zahájení distanční výuky a zveřejněných na webu školy. Nadále zůstává možnost individuálních konzultací žáků.

Uzavření se týká také provozu školní družiny a školního klubu

Školní jídelna Scolarest je uzavřena.

Úřední hodiny kanceláře školy pro veřejnost jsou v pracovní dny od 7:00 do 13:00 hodin. Děkujeme, že minimalizujete kontakt, a veškeré záležitosti vyřizujete elektronicky nebo telefonicky.

 

Informace o možnosti čerpat OČR:  Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část   https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

 

Děkujeme Vám za vstřícnost a podporu při distanční výuce. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujete prosím třídní učitele, případně vedení školy.

 

V Litvínově 1.3.2021                                                                                               Mgr. Pavel Škramlík, ředitel školy