WebAktuality

Informace pro rodiče - pravidla výuky v době nařízené karantény

Pravidla výuky v době nařízené karantény

1.        Výuka ve třídách probíhá standardní formou nebo formou tzv. „hybridní výuky“.

2.        Vyučující vedou výuku na pracovišti.

3.        Standardní výuka probíhá dle rozvrhu ve všech předmětech bez výjimky.

 

Hybridní výuka

4.       Hybridní výuka probíhá dle rozvrhu ve všech předmětech (pro žáky v karanténě s výjimkou FIE a TV).

5.       Hybridní výuka je vedena online přes aplikaci Google Meet, výjimečně zadáváním úkolů na jednu

        vyučovací hodinu (blok) v Google Classroom. Doporučujeme, aby vyučující využívali vytvořený meet  

        ve třídě na Google Classroom.

6.       Práce je žákům zadávána v aktuálním čase rozvrhu na jednu vyučovací hodinu, příp. blok.

7.       Zadanou práci žák odevzdává v průběhu vyučovací hodiny, nejpozději na jejím konci.

8.       Práci žák odevzdává elektronicky prostřednictvím Google Classroom, příp. jinou zadanou formou.

9.       Zadané úkoly mohou být hodnoceny. Hodnocení se může započítávat do pololetního hodnocení.

10.    HYBRIDNÍ VÝUKA JE POVINNÁ pro všechny žáky, pokud jim to zdravotní stav dovoluje. Není-li žák

         přítomen (přihlášen), bude vyžadována omluvenka z vyučování od zákonného zástupce.

         11.    Na začátku vyučovací hodiny vyučující zjišťuje přítomnost žáků na vyučovací hodině (Meet, chat v

         Google Classroom).

12.    Vyučující předmětu zapisuje do eTK přítomnost či nepřítomnost na hybridní výuce. TU následně  

         rozhoduje a zapíše nezapočtenou nebo započtenou absenci žáka. 

   

                  V případě jakékoliv nejasnosti mě prosím kontaktujte. 

 

                                                                                                             Mgr. Pavel Škramlík

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies