WebAktuality

Informace k zahájení školního roku

Milí žáci, vážení rodiče,

školní rok 2021/22 doufejme zahájíme v plném rozsahu bez omezení.

Organizace prvního školního dne 1. září 2021

Školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. září. V novém školním roce přivítáme ve Sportovce 35 prvňáčků, na děti se moc těšíme. Prvňáčci se shromáždí na hřišti u SSZŠ u svých nových třídních učitelek (1.A. Mgr. Jana Kočárková, 1.B Mgr. Jaruška Balážová). Paní učitelky prvňáčků budou viditelně označeny písmenkem své třídy, děti se posadí na připravené lavičky. Po slavnostním zahájení školního roku, které proběhne na hřišti u školy od 8,00 se prvňáci se svými učitelkami a vychovatelkami společně odeberou i s jejich doprovodem do učeben prvních tříd, kde proběhne slavnostní uvítání. V tento významný den je vstup doprovodu u prvňáčků povolen. Zvažte prosím s ohledem na omezené prostorové možnosti tříd velikost dospělého doprovodu svých dětí.

Žáci 2. - 9. tříd (bez doprovodu rodičů) se shromáždí před 8,00 na hřišti školy u svých třídních učitelů. Po skončení slavnostního zahájení (cca v 8,30) půjdou žáci se svými učiteli do svých kmenových tříd, kde je uvítají jejich třídní učitelé a sdělí nezbytné informace k prvnímu týdnu ve škole.  Rodiče žáků 2.-9. ročníku žádáme, aby na děti čekali před školou a není-li to nezbytně nutné, do budovy nevstupovali.

První školní den končí v cca 9,15 hodin. Žáci mohou využít 1.9. školní družinu od 6,00. Družina je otevřena dle potřeby rodičů, max. do 16,30. Provoz školního klubu začíná ve středu 2. září. Provoz školní jídelny je od 1. 9., doporučujeme jídlo na 1. 9. objednat.

 

Třídní schůzky

Třídní schůzky pro 1. ročník proběhnou VE ČTVRTEK 2. 9. 2021 1.A od 16.00 hodin a 1.B od 16.15 hodin. Pro ostatní ročníky v ÚTERÝ 7. 9. 2021.  - od 16,15 - 2., 3., od 16.30 -  4. a 5.třídy, od 16.45 - 6. a 7.třídy, od 17.00  - 8. a 9.třídy.   Poradní sbor ředitele školy se koná v ÚTERÝ 7. 9. 2021 OD 15,30.

 

UPOZORŇUJEME, že se informace mohou ještě průběžně aktualizovat a zpřesňovat.