WebAktuality

Informace k návratu žáků 1. a 2.tříd do školy

Vážení rodiče,

 

od středy 18. 11. 2020 bude opět ve škole zahájena prezenční výuka žáků 1. a 2. tříd.

 

Výuka v těchto třídách bude probíhat dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020, včetně půlených hodin. V běžném provozu bude také školní družina a školní jídelna. Veškeré dění ve škole se bude řídit doporučenými hygienickým opatřeními a pravidly.

 

Režim bude hodně podobný tomu, jaký byl před uzavřením škol, s jednou výjimkou, a to, že bude povinné nošení roušek po celý den (ve třídě, ve společných prostorách školy, ve školní družině). Doporučujeme tedy, aby žáci měli minimálně dvě roušky na den uložené v igelitovém sáčku či jiném obalu. Při vstupu do školy i během dne opět platí pravidelné dezinfikování a mytí rukou, rozestupy při čekání na výdej obědů, časté větrání a také je doporučen častější pobyt venku. Z posledně uvedeného důvodu vás žádáme, abyste dávali dětem do školy teplé oblečení a vhodnou venkovní obuv dle aktuálního počasí.

 

Provoz školní družiny:

Školní družina bude k dispozici pouze žákům z 1. a 2. tříd, a to v běžných časech, tzn. ráno od 6 hodin do 8,45 hodin. A po vyučování do 16,30 hodin. Žáci i vychovatelky budou mít po celou dobu pobytu ve školní družině povinnost nosit roušky. Skupiny žáků 1. a 2. tříd se nebudou míchat, každá třída bude samostatně ve svém oddělení školní družiny. Rodiče nebudou vstupovat do budovy školy a své děti si budou vyzvedávat u vchodu do spojovací chodby ke školní družině.

 

Provoz školní jídelny:

Ve školní jídelně se budou moci prezenčně stravovat pouze žáci 1. a 2. tříd a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Jednotlivé třídy budou obědvat odděleně v přesně daných časových rozestupech, žáci budou v jídelně rozesazeni ve skupinkách po 4 osobách. Mezi jednotlivými skupinkami pak budou minimálně 2 metrové rozestupy. Vařit se bude pouze jedno jídlo.

Pro ostatní strávníky platí i nadále možnost odebrat si oběd do jídlonosiče, a to v novém čase 11:00 – 11:30 hodin.  V tomto případě je nutné žáka přihlásit ke stravování u vedoucí školní jídelny buď formou SMS zprávy nebo telefonátem na telefonní číslo 731438527 (vedoucí Scolarest), a to nejpozději den předem do 20,00 hodin.

 

 

Těšíme se na setkání s Vašimi dětmi, na postupné vracení se do běžného režimu a věříme, že s námi budete     i nadále spolupracovat, a to  nejen respektováním daných nařízení.

 

 

                              Děkujeme.

                                                                                                    

                                                                                          

                                                                                                                       Vedení školy a třídní paní učitelky