WebAktuality

I v této složité době Sportovka jede!

Budova školy i za této mimořádné situace neosiřela. V kancelářích jsou k dispozici vedení školy, paní ekonomka  i asistentka ředitele.

Plné ruce práce má i úklidový úsek. Vše se čistí, myje, dezinfikuje, popřípadě opravuje. Prostě nikdo nezahálí.

Prioritou jsou ovšem žáci naší školy. Všichni učitelé se úderem 8 hodiny ranní on – line přihlásí a rozešlou svým žákům podklady, úkoly, podněty i další motivaci pro domácí výuku. Každý se snaží vymýšlet nejrozmanitější formy práce, zasílají komentovaná videa, setkávají se s žáky „naživo“ a snaží se tak ruku v ruce i s rodiči společně prokousávat a zdolávat další a další vytyčené cíle napříč spektrem vyučovacích předmětů. Ne vždy je to jednoduché, ale o to jsme semknutější a odhodlanější.

Ovšem největší obdiv a poděkování si zaslouží paní vychovatelky a asistentky, které se dvakrát týdně sejdou ve sborovně a sestavují s jednotlivých komponentů ochranné štíty, které v této době tolik chybí. Srdcem a hnacím motorem je správce a učitel IT Pavel Šiktanc, který ve své počítačové učebně ve škole i doma na 3D tiskárně ve dne i v noci tvoří čelenky štítů. Celou vytvořenou skupinu „Sportovka proti COVID – 19“ zaštítil a srdnatě propaguje ředitel školy Pavel Škramlík. Určitě nesmíme zapomenout na sponzory z řad rodičů a přátel školy, kteří tuto činnost různými způsoby podporují. I Vám patří velký dík.

A co dodat na závěr: „i kdyby měla naše děvčata dva páry rukou a pracují, co jim síly stačí, poptávku z blízkého i vzdálenějšího okolí bohužel nepokryjí. Právě proto jsme na Vás tak hrdí a pyšní, před Vaší odvahou i odhodláním pomáhat, smekáme.