WebAktuality

ANKETA - PRM Litvínova na roky 2021-2027

Vážení občané města Litvínova,

vedení města připravuje zpracování Programu rozvoje města Litvínova na roky 2021 až 2027.

Součástí procesu je i anketa mapující názory obyvatel na současný stav města a vytipování oblastí, na jejichž řešení by se vedení města mělo v budoucnosti zaměřit. Dotazník bude k dispozici do 31. října 2020.

Připravili jsme proto dotazník s několika otázkami, kde můžete vyjádřit váš pohled na situaci ve městě a vyjádřit svoji spokojenost či nespokojenost se stávající úrovní jednotlivých oblastí města. Dotazníky jsou anonymní a získané odpovědi budou použity pouze pro potřeby přípravy uvedeného dokumentu.

Představení získaných údajů bude zveřejněno v průběhu listopadu 2020 jednak na webových stránkách města  Litvínova, jednak formou projednání výsledků ankety  za účasti veřejnosti. O datu veřejného projednání bude městský úřad občany informovat na webových stránkách města a dalšími obvyklými cestami.  

 

odkaz k vyplnění ankety:  https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/anketa-prm-litvinov-2021-202/