WebAktuality

Akční plán MAP II pro ORP Litvínov

 

Aktualizace strategických dokumentů MAP II pro ORP Litvínov

V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov byly zpracovány aktualizace strategických dokumentů Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II spádového území ORP Litvínov. Součástí zprávy jsou:

·         Aktualizace Strategického rámce MAP pro území spádového území ORP Litvínov do roku 2023

·         Evaluace Akčního plánu na školní rok 2019-2020

·         Akční plán na školní rok 2020-2021

·         Vyhodnocení Akčního plánu 2019-2020

 

 

Nyní Vás proto vyzýváme k připomínkování těchto strategických dokumentů. Váš názor je pro nás důležitý. Zašlete, prosím, své připomínky v termínu do 23. 10. 2020 na e-mailovou adresu [email protected].

 

Všechny informace jsou uvedeny ve zmiňované zprávě dostupné na odkazu níže.

 

Odkaz zde: http://www.masnadeje.cz/projekty/mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-ii-pro-orp-litvinov/zpravy/akcni-plan-map-ii-pro-orp-litvinov-1140cs.html