Hlavní rozcestí u nás ve škole

SportAerobic

JUNIOR AEROBIC CLUB LITVÍNOV

Tréninky:

pondělí od 15.00 do 16.00 a čtvrtek od 15.20 do 16.20

Trenérky:

paní vychovatelka Helena Platilová, současně cvičí i ve WACL a paní Michaela Svítková –

bývalá skvělá závodnice, která začínala rovněž v našem JAC Litvínov

V současné době máme 29 členů a rády přivítáme další.