Součásti školyŠkolní klub

Školní klub

Vychovatelkou je Jana Panochová

Poplatek za školní klub se nevybírá.

Zápis žáka do ŠK: K pravidelné docházce je žák zapsán rodiči nebo jiným zákonným zástupcem tak, že vyplní přihlášku, kde sdělí rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze školního klubu.

Provozní doba: Po – 12:10 - 16:30 hod., Út – Pá 11:40 – 16:30 hod.

Školní klub je umístěn v pavilonu sousedícím s tělocvičnou školy. Má samostatný vchod od školního hřiště.

Je určen zejména pro žáky I. stupně od 4. ročníku a II. stupně.

Povinnosti žáků: Musí dodržovat bezpečnost a pravidla chování dle poučení při nástupu do školního klubu. U žáků, kteří neodcházejí domů sami, uvedou náhradní kontakt pro případ mimořádné situace (nevyzvednou-li si žáka ve ŠK a nebudou k zastižení).

Příchod a odchod žáků: Žáci chodí do klubu samostatně, všichni se nahlásí u vychovatelky, která je zapíše do docházkového sešitu. Při odchodu se žáci u vychovatelky odhlásí. Pokud žák bude mít změnu v odchodu ze školního klubu, vyplní rodiče písemný doklad, který obdrží ve ŠK. Uvedou datum, hodinu a svůj podpis.  

 

Pozdrav ze školní družiny a klubu - Velikonoce

Děkujeme všem, kteří se přidali ke společné komunikaci s p.vychovatelkami. Myslíme na vás a rády i nadále budeme s vámi ve spojení.  Jelikož v době velikonočních prázdnin vyjíždíme každý rok na jarní výlety, posíláme malé ohlédnutí za některými z…

Školní klub on-line

  Školní klub i když je karanténa, pro vás funguje on-line. Scházet se můžeme každé pondělí a čtvrtek od 14.00 do 15.00 hodin.  Pokud se chcete připojit k videohovoru, klikněte na tento odkaz: https://meet.google.com/msu-fxuv-xby Moc se na vás těší…