Součásti školyŠkolní jídelna

Školní jídelna - Scolarest

Vedoucí školní jídelny je paní Romana Smrčková

Rozhodnete-li se využívat stravovací služby společnosti Scolarest, pak je nezbytné: zakoupit čip pro evidenci odebraných obědů. Platbu je třeba vždy provádět na jeden měsíc dopředu (částka  dle uvážení).

Platbu poukazujte ve prospěch účtu KB Praha: 43-2324190217/0100, variabilní symbol je přiřazen každému strávníkovi s přihláškou, specifický symbol 7490 (Pozor: v případě, že uvedete chybný variabilní a specifický symbol, vaše platba nebude identifikována a nebude zařazena na konto strávníka).

Ceny stravného: I.kat. věk 7 – 10 let 25 Kč (440 Kč/měs.), II.kat. věk 11 – 14 let 27 Kč (480 Kč/měs.), III.kat. věk 15 let a více 29 Kč (530 Kč/měs.), obědy pro veřejnost 60 Kč.

Cílem Scolarestu v oblasti gastronomie vždy bylo, aby se žáci ve školní restauraci rádi a dobře stravovali. Kvalitní a prověřené suroviny, pestře sestavené jídelní lístky a příjemný personál jsou podstatou dobré služby. 

Vzhledem k tomu, že v SSZŠ Litvínov jsou žáci se sportovním zaměřením, je pro ně zabezpečen dostatečný přísun ovoce, zeleniny a mléčných výrobků. Je důležité, aby našim hostům chutnalo.

Již třetím rokem pro Vás tento provozovatel školního stravování připravuje každý den čerstvá jídla z kvalitních a prověřených surovin. Jídelní lístek se pečlivě sestavuje tak, aby odpovídal nárokům dětského organismu - zejména pak dětského organizmu vystaveného vyšší energetické potřebě, a jsou na něm v souladu s předpisy vyznačeny alergeny.

Prostřednictvím internetových stránek www.skoly.scolarest.cz mohou všichni zaregistrovaní hosté nahlížet na svůj klientský účet. Zde najdou jídelní lístek, mohou si zarezervovat jednotlivé obědy, vidí finanční stav svého účtu, mají přehled o tom, jakou stravu dítě konzumuje a v neposlední řadě zde mohou rodiče a hosté psát své žádosti a připomínky. 

Scolarest se neustále snaží vylepšovat svou službu nejen v gastronomické, ale i ve vzdělávací oblasti. Proto také připravuje pro naše dětské hosty nové programy, které by je vedly ke správnému způsobu stolování a také aby získali nové informace o vyváženém stravování. Každý den žáci dostávají  vhodně zvolený doplněk obědového menu, taková tečka na závěr, nebo i malá svačinka.

Hra „Jíme s Barvožroutem“

Příprava poledního i celodenního stravování se řídí pravidly spotřebního koše, normativů a limitů daných Školským zákonem. Přesto i v rámci těchto pravidel dokáže Scolarest stravování udělat zajímavější prostřednictvím hry. Jednotlivá jídla v nabídce denního menu jsou dle složení označena jedním ze čtyř barev podle toho, do jaké skupiny patří. Malí hosté u pokladny dostanou kartičku, kde jsou volná políčka, která si vybarví podle toho, jakou barvu má jídlo, které si vybrali k obědu. Na konci měsíce odevzdají vyplněnou kartičku u vedoucí školní restaurace. Na kartičce jsou kolečka, která prezentují doporučení zdravého a pestrého stravování - nejvíce by měly děti jíst zelených (zeleninových) jídel a nejméně pak červených (sladkých) jídel.  Pokud se „soutěžící“ stravuje dle doporučení, jí zdravě a vyváženě a navíc je zařazen do celoročního losování o hodnotné ceny.

NOVĚ - níže najdete tiskopis ke stažení - Žádost o vrácení peněz - přeplatek stravného z účtu vašeho dítěte.