Součásti školyŠkolní družinaŠkolní družina - aktuality

Zájmové vzdělávání ve školní družině

Mimořádné opatření od 4.ledna 2021

ŠKOLNÍ DRUŽINA – INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY OD 4.1.2021

 

Vážení rodiče.
              Od 4.1.2021 bude provoz školní družiny zajištěn dle modelu od 18.11.2020
– výchovná činnost pro žáky  1. a 2. ročníků.
Ranní služba 6 – 8 – 9 hod. /dle rozvrhu hodin/, po vyučování do 16:30 hod.

              Vzhledem k zajištění doporučených hygienických pravidel a opatření, Vás žádáme o dodržování těchto informací. Rodiče nebudou vstupovat do budovy školy a své děti si budou vyzvedávat u vchodu do spojovací chodby ke školní družině. V uvedený čas paní vychovatelka nebo asistentka přivede dítě ke vchodu.

Vyzvedávání bude možné v těchto časech. Taktéž odchody dětí se samostatným odchodem.:
- ihned po vyučování  / dítě bez oběda ve škole/- dle rozvrhu hodin -  u hlavního vchodu školy
   předá p. učitelka

- dále v těchto časech:  13 hod., 13:45 hod., 15 hod., 15:30 hod., 16 hod., 16:15 hod., 16:30.

Ranní služba: po zazvonění u vchodu si pro dítě přijde p. vychovatelka nebo asistentka.
Příchody 6:00 – 7:25 hod.

Dětem zajistěte teplé oblečením do školy i na vycházku, obuv zvolte dle aktuálního počasí.

V případě změny odchodů nebo upřesnění, napište e-mail paní vychovatelce. Event.do notýsku ŠD.
e-mail v tomto znění:
Jméno žáka, třída:
Odchod po vyučování: den – čas
Poznámka: pokud půjde dítě samo, uveďte: samostatný odchod

1.A – helena[email protected]
1.B – [email protected]
2.A – [email protected]
2.B – [email protected]

V případě dotazů se obraťte na vedoucí školní družiny Danu Polákovou.

                                                                                                         Děkujeme za spolupráci.