Součásti školyŠkolní družinaŠkolní družina - aktuality

Úterý 29.10.2019 - podzimní prázdniny

Zážitkový poznávací výlet školní družiny a klubu za historií - Krupka

První prázdninový den vyšel úžasně - počasí přálo, program a aktivity proběhly dle plánu. 32 dětí prožilo den plný zážitků. Navštívili jsme Štolu Starý Martin - prohlídka v podzemí - naši průvodci sdělili zajímavé informace, prošli jsme pro vetšinu neznámé prostředí.  Následně jsme se přesunuli ho Hasičského muzea, kde děti shlédly vzácné a zajímavé historické exponáty s krásným výkladem. V informačním centru jsme se v příjemném prostředí zahřáli, nasvačili a shlédli zajímavý film o historii hornictví a města. V závěru jsme se podívali na vyhlídku hradu. Děti sdělily zajímavé dotazy a poslouchaly s velkou pozorností. Všem velká pochvala za reprezantaci naší školy. Poděkování patří městu Krupka za vstřícnou spolupráci při organizaci a zajištění výletu.