Součásti školyŠkolní družinaŠkolní družina - aktuality

Mimořádné opatření Covid – 19 – zájmové vzdělávání ve školní družině a klubu – od 1.září 2020.

Mimořádné opatření Covid – 19 – zájmové vzdělávání ve školní družině a klubu – od 1.září 2020.

Viz text níže.

Mimořádné opatření Covid – 19 – zájmové vzdělávání ve školní družině a klubu – od 1.září 2020.

Školní družina

Ranní služba

6:00 – 8:00 hod. – zajišťuje provoz pro žáky 1.- 3. ročníku.
8:00 – 9:00 hod. – zajišťuje provoz pro žáky 1.- 5. ročníku s děleným vyučováním.

Do ranní družiny není nutná přihláška. Žák se při příchodu nahlásí pedagogovi vykonávající dohled a bude zapsán do sešitu ranní docházky.

Žáci se účastní zájmového vzdělávání ve skupinách dle ročníků.

Odpolední služba

Po skončení vyučování do 16:30 hod.

  • Školní družina zajišťuje zájmové vzdělávání pro žáky I. stupně -1.- 5. ročníku .
  • Žák je přijat na základě přihlášky podané zákonným zástupcem.
  • Žáci budou rozděleni do stálých skupin v sedmi odděleních.
  • Žáci pracují ve stálých skupinách dle rozdělení na školní rok 2020/21.

Školní klub

  • Školní klub zajišťuje zájmové vzdělávání pro žáky II .stupně – 6.- 9.ročníku, kteří mají v rozvrhu hodin odpolední vyučování. V době volna mezi vyučováním uskutečňuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost s využitím otevřené nabídky spontánních činností
    cca 11:40 – 14:00 hod.
  • Žáci budou ve skupinách dle tříd a rozvrhů hodin.  
  • Žák je přijat na základě přihlášky podané zákonným zástupcem.
  • Žák se při příchodu nahlásí pedagogovi vykonávající dohled a bude zapsán do sešitu docházky. Při odchodu se odhlásí.

 

O výjimkách k zajištění žáků rozhoduje ředitel školy nebo vedoucí vychovatelka na základě písemné žádosti.  

Dále postupujeme dle aktuálních informací ředitele školy.