Součásti školyŠkolní družina

Školní družina

 

Vedoucí vychovatelkou je Dana Poláková.

Poplatek za školní družinu se nevybírá.

Přihlašování žáků do ŠD: K pravidelné docházce je žák zapsán rodiči nebo jiným zákonným zástupcem tak, že vyplní přihlášku. Sdělí rozsah docházky, způsob odchodu žáka z družiny a uvede náhradní kontakt pro případ mimořádné situace (nevyzvednou-li si žáka ve ŠD a nebudou k zastižení).

Ranní služba probíhá od 6:00 do 8:00 hodin, při děleném vyučování se prodlužuje do 9.00 hodin, v pondělí do 9:30 hodin. Ráno mohou docházet i žáci I. stupně, kteří nejsou přihlášeni  k pravidelné docházce do ŠD nebo žáci II. stupně, kteří jsou omezeni spojem ze vzdálených obcí.

Odpolední služba začíná po skončení vyučování  žáků a končí v 16:30 hodin. Vyzvedávání a propouštění žáků: je možné po hlavním zaměstnání (nebo po skončení tréninku, zájmového kroužku) 13:15 – 13:30 hodin. (V pondělí  13:45 – 14:00) nebo po vycházce 15:00 – 16:30.

Z důvodu bezpečnosti a hygieny rodiče čekají na žáky před vstupními dveřmi oddělení.

Propouštění  žáků ze ŠD po telefonu není dovoleno. Pokud žák, který odchází sám, půjde domů mimo dobu uvedenou v přihlášce, vyplní rodič písemný doklad, na který uvedou datum, hodinu a svůj podpis (formulář je k dispozici ve ŠD).

 

Pozdrav ze školní družiny a klubu - Velikonoce

Děkujeme všem, kteří se přidali ke společné komunikaci s p.vychovatelkami. Myslíme na vás a rády i nadále budeme s vámi ve spojení.  Jelikož v době velikonočních prázdnin vyjíždíme každý rok na jarní výlety, posíláme malé ohlédnutí za některými z…

Velikonoční řetězy - výstava v zámku

Na Valdštejnském zámku v Litvínově se koná mnoho výstav a zajímavých akcí. I my jsme se připojili a zapojili jsme se do veřejné výstavy - tentokrát s velikonočními řetězy. Poděkování patří p.vychovatelkám a žákům z I., II., I.V a VI. oddělení. 

Pololetní prázdniny 31. ledna 2020

Pro přihlášené žáky keramická dílna s ukázkou práce na hrnčířském kruhu. Návštěva filmového přrdstavení v Citadele: " Ledové království 2".

5.12.2019 - Slet andělů s nadílkou

Již tradiční akce ve školní družině a klubu. Letos v duchu andělů - krásné masky a veselá atmosféra spojená s hrami, tancem a nadílkou. Spolupráce se staršími žáky ze školního klubu, kteří před lety byli taktéž v roli malých andělů, čertíků a…