Součásti školyŠkolní družina

Školní družina

 

Vedoucí vychovatelkou je Dana Poláková.

Poplatek za školní družinu se nevybírá.

Přihlašování žáků do ŠD: K pravidelné docházce je žák zapsán rodiči nebo jiným zákonným zástupcem tak, že vyplní přihlášku. Sdělí rozsah docházky, způsob odchodu žáka z družiny a uvede náhradní kontakt pro případ mimořádné situace (nevyzvednou-li si žáka ve ŠD a nebudou k zastižení).

Ranní služba probíhá od 6:00 do 8:00 hodin, při děleném vyučování se prodlužuje do 9.00 hodin, v pondělí do 9:30 hodin. Ráno mohou docházet i žáci I. stupně, kteří nejsou přihlášeni  k pravidelné docházce do ŠD nebo žáci II. stupně, kteří jsou omezeni spojem ze vzdálených obcí.

Odpolední služba začíná po skončení vyučování  žáků a končí v 16:30 hodin. Vyzvedávání a propouštění žáků: je možné po hlavním zaměstnání (nebo po skončení tréninku, zájmového kroužku) 13:15 – 13:30 hodin. (V pondělí  13:45 – 14:00) nebo po vycházce 15:00 – 16:30.

Z důvodu bezpečnosti a hygieny rodiče čekají na žáky před vstupními dveřmi oddělení.

Propouštění  žáků ze ŠD po telefonu není dovoleno. Pokud žák, který odchází sám, půjde domů mimo dobu uvedenou v přihlášce, vyplní rodič písemný doklad, na který uvedou datum, hodinu a svůj podpis (formulář je k dispozici ve ŠD).