Součásti školyŠkolní družina

Školní družina

 

Vedoucí vychovatelkou je Dana Poláková.

Poplatek za školní družinu se nevybírá.

Přihlašování žáků do ŠD: K docházce je žák zapsán rodiči nebo jiným zákonným zástupcem tak, že vyplní přihlášku. Sdělí rozsah docházky, způsob odchodu žáka z družiny a uvede náhradní kontakt pro případ mimořádné situace (nevyzvednou-li si žáka ve ŠD a nebudou k zastižení).

Ranní služba probíhá od 6:00 do 8:00 hodin, při děleném vyučování se prodlužuje do 9.00 hodin. Ráno mohou docházet i žáci I. stupně, kteří nejsou přihlášeni  k pravidelné docházce do ŠD nebo žáci II. stupně, kteří jsou omezeni spojem ze vzdálených obcí.

Odpolední služba začíná po skončení vyučování  žáků a končí v 16:30 hodin. Vyzvedávání a propouštění žáků: je možné po první části činnosti  (nebo po skončení tréninku, zájmového kroužku) 13:00, 13:30, 13:45, 14:00, dále po druhé části činnosti 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16.00 - 16:30 hod. na zazvonění.

Z důvodu bezpečnosti a hygieny rodiče čekají na žáky před vstupními dveřmi do školní družiny. Nahlásí čas odchodu a paní vychovatelky přivedou žáky ke vchodu. 

Propouštění  žáků ze ŠD po telefonu není dovoleno. Rodiče mohou změnu odchodu oznámit e-mailem paní vychovatelce nebo do notýsku žáka.