Součásti školyMiniklubAktuality

ZÁŘÍ

 Září bylo plné různých aktivit.

    Seznamovali jsme se s novými spolužáky.Ladili odpolední program s tréninky, kroužky a zájmovými aktivitami.Bylo nutné zopakovat  poučení o chování a bezpečnosti v prostorách školy,při přesunech,na vycházkách,na hřišti a školní zahradě.Při hezkém počasí jsme trávili  odpoledne venku a v okolí školy.V půlce měsíce se rozběhly zájmové kroužky a konec září byl završen adaptačním výjezdem do Jesenice