Součásti školyMiniklubAktuality

ŘÍJEN

  Říjnové aktivity se podřídily nastoupenému podzimu.Počasi bylo říjemné a tak jsme mohli stále dost času trávit venku.

  Pozorovali jsme přírodu a  viditelné změny,které jsme porovnávali s ostatními ročními obdobími.Také jsme sbírali přírodniny k výrobě podzimní ch dekorací.Ty pak vystavujeme na stěnách před miniklubem.Ve druhé polovině měsíce se už naše pozornost ubírala k blížícimu se Halloweenu.Strašidýlka , duchové a  ,,veselé dýně ,, nás obklopili všude kolem.