Součásti školyIV. odděleníAktuality

Červen

Ostrov dětí

Tento měsíc je především věnovaný všem dětem na celém světě.

1. června jsme oslavili MDD v Litvínovském parku. Naše děti si za mé pomoci připravily 10 stanovišť. Každé bylo z jiné země a představovaly zástupce danných zemí. Pak už děti z prvních a druhých tříd si mohly užít den plné zábavy. Na konci nesměla chybět odměna pro všechny zúčastněné. 

15. června nás čeká rozloučení se školním rokem 2021/2022

Akce: DOPLOUVÁME

Opět máme připravéná stanoviště, kde budou pohybové aktivity, soutěže, tanec, osvěžení a odměna na závěr.